Vilka vi är

Yad Hashmona är en Moshav shitufi (gemensam by), vilket är en typ av kooperativt samhälle i Israel, vars organisationspriciper hamnar någonstans mellan ”kibbutzen” och ”moshaven”, om man ser till graden av samarbete. (En klassisk moshav är ett typ av service-kooperativ som tar hand om främst jordbrukstjänster för sina medlemmar, medan all produktion och konsumtion är privat. En klassisk kibbutz är ett kollektivt kooperativ, där all produktion, konsumtion och service hanteras kollektivt.)

En moshav shitufi är en mellanform, där produktion och tjänster hanteras kollektivt, medan konsumtionsval förblir de enskilda hushållens ansvar. Medlemmarna i en moshav shitufi är engagerade i jordbruk/industri/tjänster i samhället, men har även andra yrken utanför gemenskapen. De ger en del av sin lön till den gemensamma kassan.

Yad Hashmona är ett registrerat kooperativ i Israel (“Aguda Shitufit” –אגודה שיתופית på hebreiska), registrerat vid Registrar of cooperatives societies.

Yad Hashmonas grundande:

År 2002 grundades den icke vinstdrivande organisationen ”Keren Yad-Hashmona”. Organisationens syfte var att stärka gemenskapen och dess vision, utan tanke på vinst.

Den Bibliska Trädgården byggdes på moshavens mark. Där erbjuds bibliska guidade turer för grupper, samt andra aktiviteter. Man började erbjuda musiklektioner till barn till en låg kostnad, och en lekplats för de minsta byggdes. Vi utvecklade infrastrukturen, så att vi kunde erbjuda plats åt projektet ”Hem för bibelöversättare”, den nationella konferensen ”Shavout”, samt andra verksamheter såsom barn – och ungdomsläger.

Vårt fokus som ”Amuta” (grund) är att bygga Yad Hashmona på ett sådant sätt att det blir en plats där andra kan bli välsignade, kan samlas, lära ut och utveckla denna växande gemenskap.

“Utvidga platsen för din boning, spänn ut tältdukarna som du bor inunder och spar inte. Förläng dina tältlinor och gör dina tältpluggar starka… För du och dina avkomlingar… skall på nytt befolka ödelagda städer”.

Jesaja 54:2–3