Namnet

Yad Hashmona” betyder ”till minne av de åtta”. Namnet gavs av finländarna som grundade samhället, till minne av åtta judiska flyktingar som år 1938 flydde från Österrike till Finland. Finland lämnade sedan över dem till Gestapo i november 1942.

Vid denna tidpunkt samarbetade Finland med Nazityskland mot den gemensamma fienden Sovjetunionen, i ett försök att återta Karelen-regionen, som Stalin hade tagit under finska vinterkriget 1939–1940.

Flyktingarna som lämnades över till Gestapo togs till Auschwitz, där sju av dem mördades. Den ende överlevaren, Dr. Georg Kolman, som förlorade både sin hustru och deras nyfödde son i förintelselägret, gjorde senare ”Aliya” till Israel.

De finländska grundarna önskade att på något vis gottgöra, å finska folkets vägnar, för överlämnandet av de åtta judarna till nazisterna. De såg sin insats för att utveckla landet Israel som en gottgörelsens och förlåtelsens handling.

Seppo Raulo, den drivande bakom etablerandet av Yad Hashmona, var en ung grabb när han hörde historien om de åtta flyktingarna. Känslan av ”skuld” låg som en börda över honom, fram till det ögonblick då den israeliska regeringen undertecknade tillstånden för det nya samhället i Israel. För att hedra de åtta judiska flyktingarna, kallade han den nya kommuniteten för ”Yad Hashmona” – ”Till minne av de åtta”

Posted in Gemenskap.