Historia

“Yad Hashmona” betyder “Till minne av de åtta”, och grundades på 1970-talet.

Under sent 1960-tal kom många unga vuxna från hela världen för att volontärarbeta på kibbutzer i Israel. De arbetade främst med jordbruk, på apelsinplantager och mjölkgårdar, bodde tillsammans med israeler, åt i de gemensamma matsalarna och utforskade landet Israel. Deras syfte var att vara en del av hjälpen till återvändande judar från runtom i världen, med att bygga upp deras nyligen återetablerade land.

En liten grupp finländska volontärer kände sig kallade att starta en egen kibbutz i Israel. År 1971 startades ett kooperativ, med syftet att vara ett levande exempel på Guds kärlek till sitt folk och deras land.
Under mirakulösa omständigheter och mot alla odds, fick de personlig tillåtelse från Golda Meir, Israels premiärminister vid den här tiden, att starta en egen gemenskapsgrupp i en liten, övergiven militär utpost bland Judéens kullar. År 1974 bosatte de sig slutligen på platsen, efter tre svåra år, när de införskaffade alla tillstånd som behövdes för att starta gemenskapen.

Utan några resurser från andra håll, byggde de upp platsen. De sålde allt de ägde i Finland, och använde pengarna till att finansiera det nya gemenskapsboendet. Det etablerades som en ”Moshav Shitufi” (gemensam by), istället för en kibbutz. Anledningen var att kibbutzorganisationen i Israel inte visste vad man skulle göra med den märkliga ”icke israeliska gruppen utlänningar” som ville ansluta sig till dem.

Snart anslöt sig de första israelerna till gruppen. Dessa var unga Messias-troende judiska familjer, med hebreiska som modersmål. Deras vision vara att bygga upp landet, och de hade tro att Gud skulle göra något speciellt genom denna plats.

Denna lilla grupp av familjer och finländare började bygga upp boendet, utan finansiellt stöd från vare sig regeringen eller någon nybyggarorganisation, något som är vanligt för sådana grupper i Israel. De byggde bostäder, ett gästhus, hus för volontärer, och grundlade infrastrukturen för det nya samhället. Yad Hashmona började som ett gemensamt samhälle, vilket betydde att precis som kibbutzerna i landet, så grundades det på gemensamt ägande och att man delade lika på allt, istället för att ha löner. De senaste decennierna har kibbutzerna och moshaverna i Israel förändrats till att allt fler privatiserats och infört löner till dem som jobbar där. Så har också skett på Yad Hashmona.

Genom åren har hundratals personer besökt denna unika plats, och blivit välsignade genom den. Just nu växer samhället med 36 nya familjer som bygger bostäder på Yad Hashmona. Snart börjar nästa kapitel i livet på detta unika gemenskapsboende.

history-album11
history-album10
history-album9
history-album8
Posted in Gemenskap.