Gemenskap

Post-featured-image_history

Historia

“Yad Hashmona” betyder “Till minne av de åtta”, och grundades på 1970-talet.

the Name

Namnet

“Yad Hashmona” betyder ”till minne av de åtta”. Namnet gavs av finländarna som grundade samhället, till minne av åtta judiska flyktingar som år 1938 flydde från Österrike till Finland. Finland lämnade sedan över dem till Gestapo i november 1942. Vid denna tidpunkt samarbetade Finland med Nazityskland mot den gemensamma fienden Sovjetunionen, i ett försök att […]

Post-featured-image_location

Läge

Det bästa sättet att uppleva Yad Hashmona är att komma och besöka oss här i Israel.

Post-featured-image_volunteering

Volontärer

En internationell grupp troende som tjänar, bor och lär på Yad Hashmona.

Coming Up

Glimtar

Glimtar ur livet på Yad Hashmona.